Rozkazy 2020

UWAGA! Rozkazy Komendanta hufca dostępne są w bazie sharepoint, wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Można je znaleźć pod adresem: https://gkzhp.sharepoint.com/:f:/s/RozkazyKomendantaHufca/EtsXDMvdFyBEoY0WEcAE2f0BrXrw61r_32p9NptZBgKZGQ?e=yXdAue

Opublikowane w rob