Aktualności

Obozy w Białogórze

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież, którzy chcieli by przeżyć niezwykłe przygody na obóz do Białogóry Karta Kwalifikacyjna na Obóz Młodzieżowy Karta Kwalifikacyjna na Kolonię Zuchową pod Namiotami Przy składaniu karty należy na konto hufca wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł