Informacja w sprawie obozów harcerskich

Druhny i druhowie, szanowni Rodzice! Otrzymujemy coraz więcej pytań w sprawie organizacji tegorocznej akcji letniej. Oczekujemy na decyzję rządu w tej sprawie. Jednocześnie informuję, że Komenda Karkonoskiego Hufca ZHP przygotowuje się do tegorocznej akcji letniej tak, jakby miała się odbyć….

Opublikowane w rob