Aktualności

Kurs Funkcyjnych 2013

Wyjazd: 25.08.2013 o godzinie 9.00 z Dworca PKS w Jeleniej Górze

Nocleg: Schronisko Młodzieżowe „Maciejówka” w Maciejowcu’

Powrót: 30.08.2013 godzina 17.20 na Dworzec PKP

Koszt: 80zł płatne do 22.08 w komendzie hufca

Zgłoszenia: proszę drużynowych o przesłanie następujących danych na adres hufca do 19.08.2013: imię, nazwisko, stopień, drużyna, funkcja, PESEL

Warunki uczestnictwa:

  • minimum 13 lat (rocznikowo)
  • wiedza i umiejętności minimum na poziomie stopnia tropicielki/wywiadowcy
  • chęć i predyspozycje do pełnienia funkcji przybocznego

Wyposażenie:

  • pełne umundurowanie
  • legitymacja szkolna
  • śpiwór i wszystkie inne rzeczy potrzebne na biwaki
  • notatnik i coś do pisania
  • suchy prowiant: chleb, 3 rzeczy do chleba, herbata, cukier, warzywa do kanapek, małe picie.

Wszystkie rzeczy należy spakowac w jeden plecak

phm. Anna Kamińska
Komendantka Kursu Funkcyjnych 2013