Aktualności

Kurs Funkcyjnych

kursfunkmaly
Termin:
18-23.08.2012
Miejsce: Internat w Bolkowie
Koszt: 50zł
Termin zgłoszeń mailowych: 25.06.2012 na karkonoski@zhp.pl
Termin złożenia kart w hufcu i wpłat: 05.07.2012
Kurs będzie odbywał się na dwóch poziomach:
I stopnia: dla harcerzy z klas 4-6 Szkoły Podstawowej. Gówne zasady prowadzenia zbiórek, pomysły na zbiórki, jak prowadzić zastęp, komunikacja, lider, obrzędowość, stopnie i sprawności, elementy technik harcerskich itp.
II stopnia: dla harcerzy starszych 1-3 klasa gimnazjum. To co do tej pory było na kursach funkcyjnych czyli zajęcia z pierwszego stopnia poszerzone o planowanie pracy, akcje zarobkowe, nabór, dokumentacja itp.

LogoJGZgłoszenie powinno zawierać:

Imię, Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, mail, który stopień kursu, drużyna.