Aktualności Slider

Wybrano nowe władze hufca

I stało się! Kadencja 2019 – 2023 w naszym hufcu dobiegła końca. W minioną sobotę (30 września) odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

Ustępująca komenda została doceniona za swoją pracę i otrzymała absolutorium (jednogłośnie)! Delegaci docenili dobrą kondycję finansową hufca, liczebność (obecnie największy hufiec na Dolnym Śląsku), zakres remontów wykonanych w Domu Harcerza. Ponadto dużo ciepłych słów padło na temat realizowanego programu, pracy z kadrą czy kształcenia.

Na zjeździe obecny był Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry, który podkreślił ogrom pracy, włożony przez kierownictwo hufca m.in. w utrzymanie budynku Domu Harcerza.

Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Arkadiusz Rudolf oraz Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wręczyli odznaczenia zasłużonym instruktorom. Srebrną odznakę chorągwi Dolnośląskiej otrzymali: hm. Anna Kamińska, phm. Eliza Jarmakowicz i phm. Magdalena Załoga. Brązowe odznaki: pwd. Aleksander Rerich i phm. Kacper Żeliszewski.

Jednocześnie podczas zjazdu wybrano władze na nową, czteroletnią kadencję. Komendantem ponownie został hm. Robert Zapora, jego zastępczynią będzie phm. Magdalena Załoga, a skarbnikiem hufca – phm. Piotr Staszak. W skład komendy wejdą także: phm. Jakub Wójcik, pwd. Weronika Bekus, pwd. Aleksander Rerich i pwd. Michał Winkel.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca został ponownie hm. Marian Łata. W skład komisji weszli ponadto: phm. Paweł Pypeć, pwd. Amelia Nowak, pwd. Miłosz Raczyński i pwd. Julian Żbikowski.

Najważniejsze wyzwania na najbliższe lata to pozyskanie stabilnej bazy obozowej. Komenda przymierza się też do organizacji zlotu z okazji 80-lecia harcerstwa na Dolnym Śląsku.

Pełna fotorelacja na facebooku